Prova pilot de fanals fotovoltaics

En el marc d’una prova pilot sobre diferents opcions possibles d’enllumenat públic i en una clara aposta per les energies renovables, l’Ajuntament de Canyelles ha impulsat la instal·lació de 6 fanals fotovoltaics en diferents indrets del municipi.

S’han triat ubicacions estratègiques al carrer Principal, Montgrós i Pau, del nucli de Vora Sitges i a l’Av. Canyelles i a la cruïlla entre les Avingudes Canyelles – Catalunya, del nucli de Les Palmeres, l’últim fanal s’ha situat per il·luminar la banda reductora de velocitat prèvia als primers habitatges del sector Pou Nou. Es tracta de valorar-ne les prestacions tècniques, la seva viabilitat econòmica i la seva idoneïtat funcional amb caràcter previ a la posada en funcionament dels corresponents processos urbanitzadors pendents.

Es tracten de fanals dotats d’una placa fotovoltaica i una bateria. Durant el dia, la placa fotovoltaica, gràcies a la llum del sol, carrega la bateria; de nit, i gràcies a l’energia acumulada de dia, la bateria fa funcionar la lluminària que és a base de tecnologia LED.

Aquests fanals ofereixen dos avantatges fonamentals: l’estalvi energètic, ja que l’electricitat que consumeixen la generen ells mateixos, i la possibilitat de il·luminar zones sense necessitat de connectar-los a la xarxa elèctrica, ampliant les opcions de servei al nostre municipi.